Daily archives: April 1, 2023


Еразмус проект „Cultural Animation as a key against elderly social isolation“

Проектот „Cultural Animation as a key against elderly social isolation“ заврши со последната мобилност во Бад Зегеберг, Германија. Мобилноста траеше од 26.03.2023 до 31.03.2023. Во претходната недела нашите ученици и професори имаа шанса да се запознаат со убавините и уметностите кои ги нуди оваа држава, заедно со други ученици и професори од Франција, Италија, Хрватска […]