Daily archives: March 19, 2023


Општински натпревар по англиски јазик

На општинскиот натпревар по англиски јазик кој се одржа на 18.03.2023 година учениците од СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп ги постигнаа следните резултати: 1 година Трајкоска Ема – 1-3 клас – 1 местоРизовски Ненад – 1-3 клас – 2 место Ментор: Марина Димовска 2 година Марија Наумоска – 2-1 клас – 3 местоИвана Стојкоска – 2-1 […]