Daily archives: November 27, 2015


Директорот во работна посета на Романија

Во Романија поточно во градот Сату Маре, преку националната агенција за европски образовни програми и мобилност и програмата Erazmus + од училиштето СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, на практично усовршување се ангажирани 20 ученици и две професорки. Активноста со наслов “Through practice to better skills” комплетно е финансирана од страна на националната агенција за европски програми и […]