Уписи за II, III и IV година


Уписите се на 27 и 31 август (треба да се носи свидетелство за завршена претходна година и уплатница со уплатени 200 денари за осигурување и копирање)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *