Ранг листи од уписи – второ пријавување


Физиотерапевтски техничар, запишани 5 ученици, слободни места – 5


Фризер, запишани 2 ученици, слободни места – 11

Техничар за изработка на облека, запишани 6 ученици, слободни места – 18

Техничар за обработка на дрво, запишани 5 ученици, слободни места – 26

Геолошко, рудрски техничар, запишани 2 ученици, слободни места – 22