Избран заменик Дете – правобранител на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп


По објавениот Јавен повик за избор на заменик Дете – правобранител, на којшто се пријавија 11 (единаесет) кандидати, Комисијата во состав: директор на училиштето, училишен тим на проектот „Имплементација на конвенцијата на правата на децата во училиштата во РМ“, претставник на Коалиција СЕГА и Дете – правобранител на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп, ги разгледа внимателно пријавите на учениците со потребната документација и одлучи оваа должност во наредните две години, да ја извршува ученикот Филип Иваноски од 3-3 кл.

Честитки до Филип, кому му посакуваме успешна работа, а на останатите кандидати успех на други полиња!

Текстот го подготви: проф. Билјана Тинтоска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>